Algemeen

Gymnastiekvereniging VKW

Gymnastiekvereniging VKW is opgericht in oktober 1930. Onze vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). We geven onze leden de gelegenheid om sport te beoefenen in een gemoedelijke sfeer en saamhorigheid. Voor alle kinderen van het basisonderwijs en voor (oudere) jongeren bieden wij onze lessen aan.

Ons sportaanbod bestaat uit gymnastiek en turnen.
De lessen worden gegeven in de sportzaal van de Groene Borg (Homaat 2, Westerbork).

Iedereen heeft als basis een vastgesteld lesuur, waarin ieder op zijn/haar niveau mee kan doen. Daarnaast worden er kansen geboden om individuele turntalenten te ontwikkelen binnen de selectiegroepen door meer trainingsuren aan te bieden.

Voor gym- en turnleden zijn er naast de lessen ook wedstrijden Elk jaar worden er clubkampioenschappen georganiseerd voor alle gymnastiekleden vanaf 6 jaar. Vanaf het seizoen dat een lid 9 jaar wordt, zijn er tijdens het turnseizoen regionale KNGU (RWS) wedstrijden, waar een ieder op zijn/haar niveau aan mee kan doen. 

Naast de lessen en wedstrijden bieden we voor leden ook andere activiteiten, zoals een kamp of samen springen in een trampolinehal.

Onderstaand het aanmeldformulier, informatie voor nieuwe leden en het huishoudelijk reglement.

Aanmeldformulier

Opzeggen lidmaatschap

Informatie voor nieuwe leden

Huishoudelijk reglement VKW 2019-07