Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
Opzegging van het lidmaatschap kan per kwartaal en geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan de ledenadministratie.
Opzegging dient voor de 1e van het kwartaal in het bezit te zijn van de ledenadministratie.

Zie ook: Huishoudelijk Reglement (Par. 2 d)