Contributie

Deelname aan gymgroepen, turnen en Jump2Impress

De contributie (2021/2022) zijn voor alle lessen € 150,00 per jaar voor 1 uur per week (€ 37,50 per kwartaal).

Bondscontributie

De bondscontributie van de KNGU wordt naast de contributie per kwartaal geïnd. De bijdrage voor 2022 is door de KNGU vastgesteld en bedraagt:

– Leden tot 16 jaar € 23,80 per jaar (€ 5,95 per kwartaal)
– Leden vanaf 16 jaar € 29,40 per jaar (€ 7,35 per kwartaal)

Dit is terug te vinden op de site van de KNGU.

Algemene voorwaarden

Als uw kind besluit lid te worden van onze vereniging, dan kunt u gebruik maken van het aanmeldformulier, op te vragen bij de ledenadministratie.
De contributie wordt per kwartaal in rekening gebracht. Het lidmaatschap kan per kwartaal worden opgezegd.
De opzegging moet vóór het volgende kwartaal schriftelijk worden ingediend bij de ledenadministratie, e-mail: leden@vkwgym.nl