Contributie

Deelname aan gymgroepen en/of turnen

De contributie (2023/2024) is – met uitzondering van de kleuterles – voor alle lessen gelijk en bedraagt € 174,00 per jaar voor 1 uur per week (€ 43,50 per kwartaal).

Een gymlid heeft 1 uur in de week les en betaalt € 43,50 per kwartaal plus de bondscontributie van € 6,90 per kwartaal = € 50,40 per kwartaal

Een turnlid heeft 2 uur in de week les en betaalt € 87,- per kwartaal plus de bondscontributie van € 6,90 per kwartaal = € 93,90 per kwartaal

Als uw kind 3 uur per week meedoet – 1 uur gym op woensdag en 2 uur turnen op zaterdag – dan krijgt u korting! De contributie is dan € 118,- per kwartaal in plaats van 3x € 43,50 = € 130,50 per kwartaal. Met de bondscontributie erbij wordt dat € 124,90 per kwartaal.

Een gymlid uit groep 1/2 (kleuter) heeft 45 minuten les per week en betaalt € 37,50 per kwartaal plus de bondscontributie van € 6,90 per kwartaal = € 44,40 per kwartaal

Bondscontributie

De bondscontributie van de KNGU wordt naast de contributie per kwartaal geïnd. De bijdrage voor 2024 is door de KNGU vastgesteld en bedraagt:

– Leden tot 16 jaar € 27,60 per jaar (€ 6,90 per kwartaal)
– Leden vanaf 16 jaar € 34,00 per jaar (€ 8,50 per kwartaal)

Dit is terug te vinden op de site van de KNGU.

Algemene voorwaarden

Als uw kind besluit lid te worden van onze vereniging, dan kunt u gebruik maken van het aanmeldformulier. Dit krijgt uw kind mee tijdens de proefles en is ook op te vragen bij de ledenadministratie.
De contributie wordt per kwartaal in rekening gebracht. Het lidmaatschap kan per maand worden opgezegd.
De opzegging moet vóór de volgende maand schriftelijk worden ingediend bij de ledenadministratie, e-mail: leden@vkwgym.nl

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Als er thuis te weinig geld is om uw kind te kunnen laten sporten dan kan er een aanvraag voor financiële ondersteuning worden ingediend bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Zie de flyer aan het prikbord of de link: Drenthe | Jeugdfonds Sport & Cultuur (jeugdfondssportencultuur.nl).