VKW Gym heeft 2 vacatures: een turntrainer en een Freerunning trainer.