Op 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Ook de gymvereniging VKW ontkomt hier niet aan.
Op dit moment wordt door onze vereniging aan een AVG-verklaring gewerkt.

Wilt u meer weten over de nieuwe AVG, op onderstaande link vindt u meer informatie.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (PDF)