Kledingvoorschrift

Gym en Turnen

Tot en met groep 3 is gemakkelijk zittende sportkleding van belang en sportschoenen.

Vanaf groep 3 is een turnpakje verplicht. Omdat kinderen vanaf deze leeftijd meer acrobatische oefeningen gaan leren dan bij de kleutergroepen. De leid(st)er moet het kind rondom het lichaam goed vast kunnen houden. Bijvoorbeeld tijdens het aanleren van een salto. Doordat het turnpakje strak om het lichaam zit, wordt de mate van optimaal hulpverlenen en vangen vergroot. Naast de zo belangrijke veiligheid van uw kind zijn wij ook verzekeringstechnisch genoodzaakt een turnpakje verplicht te stellen.

We willen onze vereniging uitdragen als één geheel. Dit doen wij door ieder lid hetzelfde soort turnpakje te laten dragen. Wij hebben er bewust voor gekozen om geen onderscheid te maken tussen een selectielid en een recreant betreffende het turnpakje. Met ingang van augustus 2015 is het nieuwe verenigingspakje verplicht bij de clubkampioenschappen, wedstrijden, demonstraties en de uitvoering.

Voor jongens wordt er in overleg met de ouders gezorgd voor passende kleding.
U kunt hierover contact opnemen met Lianne Vredeveld.

Niet-leden kunnen het turnpakje kopen voor € 55,00

Turnpakjes en truien kunt u kopen via Lianne Vredeveld. U kunt haar mailen op kleding@vkwgym.nl

Free running

Bij Free running is gemakkelijk zittende sportkleding van belang en sportschoenen.